hqe
Tel.: 088-517555 samb. 7492 | E-mel: hqeict@moh.gov.my

Performance Appraisal System For Houseman Officer

Sistem e-Kehadiran Staf,Hospital Queen Elizabeth

Sistem Aduan Kerosakan Peralatan ICT,
Hospital Queen Elizabeth

Sistem Pengurusan Email Kerajaan
Hospital Queen Elizabeth

Laman Web Rasmi Hospital Queen Elizabeth

Sabah Pap Smear Screening,
Hospital Queen Elizabeth

Sistem Pemantauan Maklumat LDP,
Hospital Queen Elizabeth

Sistem Pendaftaran Pesakit
Hospital Queen Elizabeth

Sistem Dummy Vot
Hospital Queen Elizabeth

Clinical Research Center System,
Unit CRC Hospital Queen Elizabeth

Sistem Pengurusan Rekod Pesakit
Hospital Queen Elizabeth

Sistem Ihadir
Hospital Queen Elizabeth

Sistem Maklumat Pengurusan Tempahan Kenderaan, Unit Pengangkutan dan Ambulan Hospital Queen Elizabeth

Sistem Maklumat Pengurusan Tempahan Bilik Mesyuarat, Unit Latihan Hospital Queen Elizabeth

Sistem Tuntutan Kewangan (Staff), Hospital Queen Elizabeth

Sistem Pengurusan
Pengambilan/Penghantaran Pesakit

Sistem Maklumat Keputusan Makmal Integrasi Baru,
Hospital Queen Elizabeth

Sistem Pengurusan Dokumen Kualiti
Hospital Queen Elizabeth

Sistem Temujanji
Pusat Pengambilan Darah HQE

Sistem UpToDate
Hospital Queen Elizabeth

e-Repositori (Polisi / Garis Panduan / Borang)
Hospital Queen Elizabeth

 

Sistem ePatuh KKM

Email MyGovUC

Sistem Maklumat Pengurusan Sumber Manusia

e-Vetting 2.0

Ministry of Health Virtual Library

Ministry of Health Virtual Library

Sistem Pemantauan dan Pengurusan Aset (SPPA)

Sistem Pengurusan Maklumat Staf,
Jabatan Kesihatan Negeri Sabah

Sistem Pertukaran Pegawai
Jabatan Kesihatan Negeri Sabah

Online Monitoring of Continuing Professional Development,
Ministry of Health Malaysia

Sistem Pengurusan Kewangan dan Perakaunan Kerajaan (iGFMAS)

Sistem Perolehan Agensi Kerajaan dan Pembekal

eAduan Perolehan

Government Public Key Infrastructure
(GPKI)

Skim Perlindungan Insurans Kesihatan Pekerja Asing

eNotifikasi,
Sistem Maklumat Penyakit Berjangkit

Gerbang SMS Kerajaan Malaysia

Interactive 2-Way Messaging Service, TM

Pharmacy Information System (PhIS)
Hospital Queen Elizabeth

Data Untuk Kesejahteraan Rakyat

MyAr-Rehlah

Malaysia Health Data Warehouse,
Kementerian Kesihatan Malaysia


MalaysianDRG - Sistem Casemix

ePerolehan Online Learning

National Cardiovascular Disease Database Web Application

Kementerian Kesihatan
Sistem Kajian Kepuasan Pelanggan

Sistem Pengurusan Hasil